Branches in
Navigation Bar

Locations

Side Bar

Kolkata Branch:
7/2D, Natabar Dutta Row
Kolkata-700 012
Phone (91) 33-227-8693


Sree Sree Annada Thakur
Adyapeath Ramkrishna Sangha

Uttar Gujara, P.O. Thakur Bari
Rouzan, Chittagang,
Bangladesh


DRSA USA Inc.

1190 Easton Avenue
Franklin Township,
NJ 08873 USA
Phone 732 249-7077

 The Sangha also operates branches in the following locations:

Sree Sree Adyamayer Ashram
270 Radio Maidan, Sitaram Dera
Jamshedpur, Bihar

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Digri, Singbhoom, Galudi, Bihar

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Kamarpukur, Hooghly, West Bengal
Phone (91) 953211 44662


Adyapeath Ramkrishna Ashram
B5/53, Oudh Garabi
P.O. Shivala, Varanasi, Uttar Pradesh

Ramkrishna Ashram
Noagari , Gayatri Ghat, Gaya, Bihar
Phone (91) 0631 - 433492

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Holy Chowk, Imli Maha, Kankhal, Hardwar, 249406
Phone 07520 528172, 0133 4311734

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Ichapur, P.O. Nabagunge, 24 Paraganas, West Bengal
Phone 033 2593 8744

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Bheyar Bazar, Chandrakona, West Midnapur, West Bengal
Phone 7501587462, 9331048342

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Rabindra Pally, P.O. Shreniketan, Bolpur, 731236, Birbhum
West Bengal

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
12 Tilak Dham, Hrishikesh, 731236, Uttarakhand
081 2621 7030

Jara Shree Shree Ramkrishna Ashram
Jara, Midnapur, West Bengal
03225 20195, 0933 229802

 

  

 

 

 

 

 

 


Annada Ashram Tirthalaya
Armstrong Road
Podakuthi, Puri, Orissa
Phone (91) 06752-28158


Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Adyapeath Ashram Para
Badkulla, Nadia, West Bengal
Phone (91) 73 702023

Alipurduar Center
Adyamayer path (Itkhola)
P.O. Alipurduar, Jalpaiguri, WB 736121
Phone (91) 03564 ? 56424

Adyapeath Mathura Ashram
325, Patharpura, Brindaban,
Dist. Mathura
(Near Bhajan Ashram), Uttar Pradesh

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Prafulla Kanana, Krishnapur, Kolkata, West Bengal
Phone 033 257 16639

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
1/1 Kabi Guru Sarani, P.O. Behala, Kolkata, West Bengal
Phone 033 2403 8151

Shree Ramkrishna Brahmachary Balika Ashram
BPMB Sarani, Sakher Bazar, Bhadrakali, Hoogly, West Bengal
Phone 033 2664 2496

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Sundar Gopal Bhaban, Balighata, P.O. Raghunathgunge, Murshidabad,
West Bengal, Phone 03483 273527, 09434853365

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
Shribas Angan Ghat, P.O. Nabadwip, Nadia, West Bengal
Phone 03472 241340

Dakshineswar Ramkrishna Sangha
P.O. Dankuni, West Bengal
033 6515 5184

 

Previous Previous Next Next
The Main Temple Links Locations Contacts Temple Information and Events Online Documents Sri Ramakrishna The Divine Mother A Tour of Adyapeath Charitable Work of the Sangha The Story of Adyapeath Home